Gray Fellows

A
Picture of Jennifer Alexander Ade
Jennifer Alexander Ade

Gray Fellow 2020-2021

Noah Angeles
Dr. Noah Angeles

Associate Director

Raevan Askew
Raevan Askew

2019-2020 Gray Fellow

B
Picture of Ryan Branch
Ryan Branch

Gray Fellow 2020-2021

Vivian Bueno
Vivian Bueno

2019-2020 Gray Fellow

C
Jeffrey Chetirko
Jeffrey Chetirko

2019-2020 Gray Fellow

D
Diane Teresa DaProcida-Sesin
Diane Teresa DaProcida-Sesin

2019-2020 Gray Fellow

Danielle Derrig
Danielle Derrig

2019-2020 Gray Fellow

F
Picture of Marisol Feijoo
Marisol Feijoo

Gray Fellow 2020-2021

Kevin Froner
Kevin Froner

Founding Director

G
Picture of Lena Scarborough Gates
Lena Scarborough Gates

Gray Fellow 2020-2021

Reva Gluck-Schneider
Reva Gluck-Schneider

2019-2020 Gray Fellow

H
Karen Hambright-Glover
Karen Hambright-Glover

2019-2020 Gray Fellow

Alexandra Hernandez
Alexandra Hernandez

2019-2020 Gray Fellow

Picture of Tiffany Hicks
Tiffany Hicks

Gray Fellow 2020-2021

K
Picture of Laura Kump
Laura Kump

2019-2020 Gray Fellow

L
Picture of Emarilix Lopez
Emarilix Lopez

Gray Fellow 2020-2021

Picture of Dr. Katiana Louissaint
Dr. Katiana Louissaint

Gray Fellow 2020-2021

M
Naiyma Moore-Allen
Naiyma Moore-Allen

2019-2020 Gray Fellow

Picture of Joanna Mora
Joanna Mora

Gray Fellow 2020-2021

N
Uchechukwu Lawrence Njoku
Uchechukwu Lawrence Njoku

2019-2020 Gray Fellow

O
Moses Ojeda
Moses Ojeda

2019-2020 Gray Fellow

P
Michelle Rochon
Dr. Michelle Penn

2019-2020 Gray Fellow

R
Picture of Jaivelle A. Reed
Jaivelle A. Reed

2019-2020 Gray Fellow

S
Alexa Sorden
Alexa Sorden

2019-2020 Gray Fellow

T
Picture of Samona Joe Tait
Samona Joe Tait

2019-2020 Gray Fellow

W
Tanya S. T. Walker
Tanya S. T. Walker

2019-2020 Gray Fellow

Keisha Warner
Keisha Warner

2019-2020 Gray Fellow